ISSN 2500-2236
DOI-prefix: 10.18527/2500-2236

Search


Volume 2, Number 1, 2015
... Detection of human respiratory syncytial virus (RSV), metapneumovirus, parainfluenza virus, coronavirus, rhinovirus, bocavirus was performed by analysis of cDNA obtained from specimens using AmpliSense ...
Authors: Anna A. Sominina, Maria M. Pisareva, Mikhail P. Grudinin, Mikhail Yu. Eropkin, Nadezhda I. Konovalova, Vera F. Sukhovetskaya, Olga I. Afanasieva, Lubov V. Voloshuk, Andrey B. Komissarov, Zhanna V. Buzitskaya, Artem V. Fadeev, Kirill A. Stolyarov, Elizaveta A. Smorodintseva, Veronika S. Afanasieva, Marina A. Yanina, Vitalii V. Gonchar, Ludmila V. Osidak, Alexey A. Go
Volume 5, Number 1, 2018
...  aureus, whereas coronavirus, parainfluenza virus, and RSV resulted in pneumonia associated with Gram-negative bacteria Klebsiella spp. and Acinetobacter spp. ...
Authors: Andrej Egorov
Volume 2, Number 1, 2015
... It was also shown that IFITM3 protein suppresses the S-protein dependent endocytosis of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) [23], preventing the ...
Authors: O. I. Kiselev, A. B. Komissarov, O.S.Konshina, M.N.Dmitrieva, E.G.Deyeva, T.V.Sologub, V.I.Pokrovskiy